Antibiotika - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/nasjonal-faglig-retningslinje-for-bruk-av-antibiotika-i-sykehus)