15.8 Lokalavanserte svulster

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Strålebehandling gis for å begrense tumorvekst og lindre symptomer fra svulsten. Hypofraksjonering med 5 Gy x 5 (513; 514) synes å være like effektiv ved tykk- og endetarmskreft som 2 Gy x 25 kombinert med kjemoterapi. Palliativ strålebehandling gir god symptomlindring, men det finnes ikke evidens på hvilken fraksjonering som er best (366). Som palliasjon benyttes ofte 3 Gy x 10–13. Akutte bivirkninger er redusert ved hypofraksjonering (18 vs. 3 %) (512). Store engangsfraksjoner på 8–10 Gy kan være effektive og tolerable for symptomkontroll ved for eksempel blødning eller smerter (515).