Forside  2 Epidemiologi  

2 Epidemiologi

2.1 Forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Tykk- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer på verdensbasis (5). I Norge ble det registrert mer enn 4 000 nye tilfeller av kreft i tykk- og endetarm i 2014, som nest hyppigste kreftdiagnose blant menn (etter prostatakreft) og kvinner (etter brystkreft) (6). Risikoen for  tykktarmskreft er tilnærmet lik hos kvinner og menn, mens risikoen for endetarmskreft er omtrent 50 % høyere hos  menn. Omtrent 5 % av alle menn, og 4 % av alle kvinner vil rammes av tykk- og endetarmskreft før fylte 75 år.

Det har vært en markant økning i insidensrate for tykktarmskreft for begge kjønn de siste 60 år. Økningen har vært sterkere enn i de andre nordiske landene (se Figur 1a og b). Insidensraten for endetarmskreft steg frem til 1990-tallet, men har vært relativt stabil siden (Figur 1 c og d). Det er verdt å legge til at de norske ratene for tykk- og endetarmskreft er høye også i europeisk sammenheng (7).

Antall krefttilfeller antas å øke i tiden fremover. Prognoser anslår at det i 2024-28 vil være 5 500 nye tilfeller årlig av tykk- og endetarmskreft. i Det er en økning på 33 % fra det observerte nivået i 2014 (8). Hoveddelen av denne økningen skyldes aldringen i befolkningen.

Figur 1: Alderstandardiserte insidensrater for tykk- og endetarmskreft i Danmark, Finland, Sverige og Norge.     Kilde: NORDCAN.

a) Tykktarmskreft, menn                                               

 211

b) Tykktarmskreft, kvinner

 212

c) Endetarms- og anuskreft, menn                             

 213

d) Endetarms- og anuskreft, kvinner

 214

Ratene er standardisert etter nordisk alderssammensetning i 2000. 

Kilde: NORDCAN (8)