4.2 Kliniske syndromer og kontroll

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Internasjonale retningslinjer for identifikasjon og oppfølging av Lynch syndrom (19) og familiær adenomatøs polypose (FAP) (20) er utarbeidet. For mer sjeldne syndromer med økt risiko for polypper/kreft, f.eks. Peutz-Jeghers syndrom, Juvenil polypose og Cowden syndrom, vises til oversiktsartikler (14;15). Polymerase proofreading associated polyposis (PPAP) er opphopning av polypper og kreft i tykk- og endetarm. Genfeilen er kjent og man kan testes for den (21).