8 Tykktarmskreft uten metastaser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Optimal behandling av tykktarmskreft forutsetter korrekt stadievurdering for valg av behandlingsstrategi. Stadievurderingen tar sikte på å avklare sykdomsutbredelse og om det foreligger fjernmetastaser.

Evidensgrad er preget av at det er gjennomført få prospektive randomiserte studier. Kirurgisk praksis og kunnskap om tykktarmens kar- og lymfeanatomi har ledet fram til den behandlingsteknikk og anbefalinger vi har i dag (201-205) (evidensgrad D).

Dersom preoperativ utredning viser at behandlingen kan ha kurativt siktemål, må det tilstrebes en onkologisk adekvat kirurgisk prosedyre. Dette innebærer reseksjon av tumorbærende tarmsegment med adekvate marginer og fjernelse av regionale lymfeknuter med potensiell kreftspredning, samtidig som man søker å redusere risikoen for intraoperativ spredning av kreftceller.