10.2 Postoperativ (adjuvant) stålebehandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Postoperativ strålebehandling 2Gy x 25 kombinert med kjemoterapi (kapecitabin eller nordisk FLv i doser tilpasset samtidig strålebehandling), anbefales ved:

 • Mikroskopisk (CRM ≤ 1mm) eller makroskopisk ikke-radikal reseksjon (R1 eller R2)
 • Per- eller preoperativ tumorperforasjon eller tumornær perforasjon
 • Patologisk oppdaget T4b-tumor som ikke er strålebehandlet preoperativt
A

Positiv sirkumferensiell margin (R1-reseksjon med histologisk verifisert tumor ≤ 1mm fra reseksjonskant eller R2-reseksjon) er en betydelig risikofaktor for utvikling av residiv (340;346;358). Perforasjon av tumor eller tumornær tarm gir også økt risiko for tilbakefall (291). Det er vist at postoperativ strålebehandling reduserer risiko for residiv og øker overlevelsen for pasienter med høy risiko for tilbakefall (359).

Utformingen av strålefeltet vil være som CTV ved preoperativ strålebehandling. Man tar hensyn til tumors beliggenhet og utbredelse, og tegner et korresponderende CTV. Strålebehandling gis med 1,8-2 Gy fraksjoner, til totaldose 50-50,4 Gy, kombinert med kapecitabine eller 5FU.