shadow
Skriv ut artikkel|Åpne som pdf

Nasjonale faglige retningslinjer

Nye nasjonale retningslinjer for kreft i tykktarm og endetarm

Mer enn 40 fagfolk fra hele landet har arbeidet med «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm». Retningslinjen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

20.04.2010 | Anne Hilde Røsvik
2010-04-20: Lansering av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
Barthold Vonen har ledet retningslinjens redaksjonskomité, hvor Marianne Grønlie Guren er blant medlemmene. Foto: Helsedirektoratet

Kreft i tykktarm og endetarm er den nest største kreftsykdommen i Norge. Den nye retningslinjen ble lansert av Helsedirektoratet 20. april.

Forankret i fagmiljøene

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth innledet lanseringsmøtet med å berømme professor Barthold Vonen fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) og resten av arbeidsgruppen på over 40 personer for et flott og viktig arbeid.

– Kreft i tykktarm og endetarm er en av de store folkesykdommene med betydelig morbiditet og mortalitet. Dette er også krefttyper der vi nå vet at systematisk diagnostikk, behandling og oppfølging kan bedre resultatene av behandlingen, sier Hans Petter Aarseth. 

Både Aarseth og Vonen la vekt på at retningslinjene er bredt forankret i fagmiljøet, og at dette kan være med på å bedre implementeringen.

Begrenset antall sykehus

Retningslinjen stiller krav til tverrfaglig arbeid rundt pasienten og at operasjoner av disse typene kreft ikke skal utføres ved sykehus der en kirurg jobber alene eller sykehus med vikarbasert operasjonsvirksomhet. Statistikken viser også at sykehus med lavt antall operasjoner har 60 % kurering, framfor 70 % ved sykehus som opererer mange pasienter. Derfor er antall sykehus som utfører disse operasjonene blitt begrenset til ca. 25 sykehus. Det er tilrettelagt for at sykehus som for eksempel ikke har en patolog som kan være til stede, kan få denne bistanden via videokonferanse.

Andre høydepunkter:

  • Retningslinjen er tuftet på ganske komplett kunnskap om norske pasienter via nasjonale kreftregistre med personidentifikasjon, evidensbasert forskning og god fagkunnskap.
  • Retningslinjene har et eget kapittel om kirurgi, som beskriver detaljert moderne behandlingsmetoder.
  • Det skal være lett å identifisere hvem som har rett på hvilken behandling og retningslinjene er i tråd med nasjonale prioriteringsforskrifter.
  • Kontroller og oppfølging er viet et eget kapittel (nr. 15) og dette er spesielt viktig for allmennleger.
  • Primærhelsetjenesten vil også ha nytte av å lese kapitlene om forebygging og oppfølging av pasienter som kun kan få lindrende behandling.

Ønsker pasientversjon

Kreftforeningen etterlyser pasientversjon av retningslinjene og har tilbydd seg å hjelpe til med dette arbeidet. Dette vil gjøre pasienter bedre i stand til å sjekke at de får den behandlingen de har krav på og følge med på eget behandlingsforløp.  

Screening er ikke omtalt i disse retningslinjene, fordi dette temaet behandles i et eget arbeid igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm vil oppdateres om ca. ett år.

Del saken|

Helsebiblioteket.no | Ansv. redaktør: Prof. dr.med. Magne Nylenna | Om oss
Tlf.: 464 00 486 | E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no | Vilkår for bruk
Facebook-ikon Følg oss på Facebook  |  Twitter-ikon Følg oss på Twitter