Forside  Behandling av metastaserende sykdom, og livsforlengende og palliativ behandling  

Behandling av metastaserende sykdom, og livsforlengende og palliativ behandling

6.2 Strålebehandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2361
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.08.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Ved lokale symptomer fra primærtumor, for eksempel smerter, blødning og obstruksjon, kan palliativ strålebehandling være aktuelt. Man kan gi ekstern strålebehandling, f.eks 3 Gy x 10-12 til totalt 30-36 Gy (58), alternativt 2.5 Gy x 14 til 35 Gy (59), (evidensnivå 3). Strålebehandling i denne regionen er imidlertid forbundet med til dels betydelige bivirkninger.