Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

TNM klassifikasjon

basert på 7. utgave av TNM-klassifikasjonen (64)

Karsinomer utgående fra pancreas

pTx Tumor, ingen informasjon
pT0 Tumor ikke påvist
pTis Carcinoma in situ (inkluderer PanIN-III)
pT1 Tumor begrenset til pancreas, største diameter ≤ 2 cm
pT2 Tumor begrenset til pancreas, største diameter > 2 cm
pT3 Tumorvekst utenfor pancreas, uten affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior
pT4 Tumorvekst utenfor pancreas, med affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior
 
pNx Ingen informasjon
pN0 Ingen metastaser i regionale lymfeknuter
pN1 Metastaser i regionale lymfeknuter
 
pM0 Ingen fjernmetastaser
pM1 Fjernmetastaser påvist


Stadieinndeling:

Stadium T N M
0 is 0 0
IA 1 0 0
IB 2 0 0
IIA 3 0 0
IIB 1, 2, 3 1 0
III 4 enhver 0
IV enhver enhver 1

Ved pancreaskreft skilles kun mellom pNog pN(= pN+), uavhengig av antall LK metastaser

Karsinomer utgående fra ekstrahepatisk gallegang – distal

pTx Tumor, ingen informasjon
pT0 Tumor ikke påvist
pTis Carcinoma in situ
pT1 Tumor begrenset til gallegangen
pT2 Tumor vokser utenfor gallegangsveggen
pT3 Tumor infiltrerer galleblære, lever, pancreas, duodenum eller andre tilgrensende organer
pT4 Tumorvekst med affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior
 
pNx Ingen informasjon
pN0 Ingen metastaser i regionale lymfeknuter
pN1 Metastaser i regionale lymfeknuter
 
pM0 Ingen fjernmetastaser
pM1 Fjernmetastaser påvist


Karsinomer utgående fra Ampulla Vaterii

pTx Tumor, ingen informasjon
pT0 Tumor ikke påvist
pTis Carcinoma in situ
pT1 Tumor begrenset til ampulla Vateri eller sphincter Oddii
pT2 Tumor infiltrerer duodenalveggen
pT3 Tumor infiltrerer pancreas
pT4 Tumor infiltrerer parapankreatisk vev, tilgrensende organer eller strukturer
 
pNx Ingen informasjon
pN0 Ingen metastaser i regionale lymfeknuter
pN1 Metastaser i regionale lymfeknuter
 
pM0 Ingen fjernmetastaser
pM1 Fjernmetastaser påvist