Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2559
 • ISBN - 978-82-8081-486-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.03.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 17.01.2014
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jon Arne Søreide et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Symptomer som kan gi mistanke om pancreaskreft bør i særlig grad vurderes hos pasienter som røyker, er overvektige, har diabetes 2, eller ny-oppstått diabetes uten kjente risikofaktorer, har kronisk pankreatitt i sykehistorien, eller hvor det kan være mistanke om arvelig disposisjon C
Pasienter hvor det foreligger mistanke om arvelig risiko for pancreaskreft, bør henvises til senter som kan gi klinisk genetisk veiledning, og eventuell gentesting C
Vedlegg
 

Årsaker til disse kreftformer er fortsatt stort sett uavklart (4–6). En rekke faktorer har vært vurdert, men en sikker assosiasjon mellom risiko for og forekomst av pancreaskreft er kun dokumentert for røyking (6;14). Overvekt ser ut til å være en risikofaktor (15). Det er også en øket forekomst av kronisk pankreatitt i sykehistorien til pasienter med pancreaskreft. Størst risiko har pasienter med hereditær pankreatitt, som er meget sjelden (16–18). Det er også vist at det er en sammenheng mellom pancreaskreft og diabetes type 2 (19). Hos opptil 10 % av pasientene regner man med en arvelig disposisjon (20). Denne gruppen kan defineres som pasienter som har to førstegrads­slektninger med pancreaskreft, eller to eller flere andregrads-slektninger hvorav én er under 50 år (21). Screening for pancreaskreft i høyrisikogrupper anbefales bare som ledd i forskningsprogram (22). Selv om det fortsatt ikke er identifisert en kausal rolle mellom konkrete gener og en familiær opphopning av pancreaskreft, blir henvisning til sentra med kompetanse i gentesting og veiledning anbefalt (23).