Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
Prosedyrer og verktøy
 

Bakgrunn

Bronkoskopier kan deles i 3 hovedgrupper; diagnostiske, terapeutiske og diagnostiske og terapeu­tiske. Prosedyren kan utføres hos barn i alle alder- og vektklasser, helt ned til premature barn med vekt på 700 gram.

Forberedelser

Barnet søkes innlagt nærmeste barne-, lunge- eller ØNH avdeling med kompetanse i bronkoskopi hos barn. Undersøkelsen foregår i generell anestesi. Røntgen og/eller CT thorax bør være tatt på forhånd og følge med barnet til undersøkelsen. Svar på INR og trombocytter skal foreligge før barnet legges i narkose.

Risikovurdering: Bronkoskopi av barn gjøres i generell narkose. I tillegge til risikofaktorer ved anestesi kommer praktiske problemer knyttet til ventilasjon under prosedyren. Det er derfor viktig at indikasjonsstillingen med forventet nytte av inngrepet veies opp mot de ulike risikofaktorer. Den operatør som utfører inngrepet bør derfor så langt praktisk mulig være med i diskusjon omkring indikasjonsstillingen og delta i informasjonssamtalen med pårørende.  

Stivt skop

Brukes til fjerning av fremmedlegeme. Ut over dette brukes stivt skop sjelden i barnemedisin.

Flexibelt skop

Det finnes prinsippielt ingen nedre grense for barnets størrelse.


Indikasjon

Indikasjon for bronkoskopi bør vurderes i et samarbeid mellom pasient- og/eller behandlingsan­svarlig barnelege, anestesilege og bronkoskopør. Vanlige indikasjoner er:

 • Stridor
 • Persisterende atelektaser
 • Residiverende eller persisterende lungeinfiltrater
 • Lungelesjon av ukjent årsak
 • Kronisk hoste
 • Hemopthyse
 • Kjent eller mistenkt fremmedlegeme
 • Vurdering av tubeposisjon, tubeskade etc.
 • Vurdering av skade fra toksisk inhalering eller aspirering
 • Mikrobiologiske prøver fra nedre luftveier eller celler fra BAL
 • Børstebiopsi eller lungebiopsi
 • Hjelp ved vanskelige intuberinger
 • Terapeutisk BAL
 • Suging av slim eller slimplugger

Kontraindikasjoner

Det finnes ingen absolutte kontraindikasjoner, men indikasjonen bør vurderes nøye ved:

 • Koagulopatier eller blødende diatheser som ikke lar seg korrigere
 • Alvorlig luftveisobstruksjon
 • Alvorlig refraktær hypoksemi
 • Hemodynamisk instbilitet inklusive arytmier

Komplikasjoner

Komplikasjoner forekommer sjeldent, spesielt ved diagnostiske prosedyrer som utføres av erfaren skopør. Alvorlige komplikasjoner er uvanlig, og er knapt nok beskrevet i nyere litteratur.

 1. Medikamentelle komplikasjoner er oftest relatert til medikasjon før og under prosedyren. Benigne arytmier og hypoksemier er vanligst
 2. Sekundære komplikasjoner relatert til selve gjennomføringen av prosedyren, skyldes i alt vesentlig mekaniske forhold, og kan resultere i neseblødning, hemoptyse, pneumothorax, forbi­gående feber, stridor og hoste.

Referanser

 1. Lindahl H, Rintala R, Malinen L, Leijala M, Sairanen H. Bronchoscopy during the first month of life. J Pediatr Surg 1992;27:548–50.
 2. Turne JS, Willcox PÅ, Hayhurst MD, Potgieter PD. Fiberoptic broncoscopy in the intensive care unit – a prospective study of 147 procedures in 107 patients. Crit Care Med 1994;22:259–64.
 3. Hoeve LJ, Rombout J. Pediatric laryngoscopy. 1332 procedures stored in a database. Int J Pediatr Otorhi­nolaryngol 1992;24:73–82.