Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere

Bakgrunn

Puberteten markerer vekstens sluttfase med avgjørende fysiske og psykolo­giske endringer. De kroppslige endringene består av økt veksthastighet, som kommer på ulikt tidspunkt hos de to kjønn, modning av skjelettet med lukning av vekstsonene og sekundære ytre og indre kjønnskarakteristika.

Man vet en del om hva som skjer av hormonelle forandringer, men fortsatt vet man ikke hva som styrer og kontrollerer igangsettingen av puberteten i detalj. Genetikk, vektmessig utvikling og trolig miljøfaktorer virker å ha betydning. Mangel på eller overskudd av andre hormoner vil også kunne påvirke timing og forløp.

Normal pubertetsalder

Normal alder for pubertetsstart hos de to kjønn defineres ut fra første ytre tegn på ytre utvikling, brystvekst hos jenter (B2) og testikkelvekst hos gutter (4 ml). Aldersgrensen som representerer -2 og +2 standardavvik brukes for å definere henholdsvis tidlig og sen pubertetsutvikling. Grensene som brukes i Norge for tidlig utvikling er for jenter 8 år og gutter 9 år og for sen utvikling henholdsvis 13,5 og 14,5 år.  Gjennomsnittlig menarchealder er i Norge 13,2 år. Gjennomsnittlig starter puberteten 2 år tidligere hos jenter enn hos gutter.   

Pubertetsfaser og -stadier

Det er vanlig å bruke Tanners stadier som inndeler pubertetsutviklingen ut i fra ytre tegn, brystutvikling hos jenter (B1-B5), pubishårutvikling hos jenter og gutter (P1-P5) og genitalia utvikling hos gutter (G1-G5) (se figur). I tillegg kommer bedømming av testikkelvolum med orchidometer hos gutter (4 ml markerer begynnende pubertet).

Puberteten styres av hypothalamus, som via GnRH - frekvensstyrt – stimulerer hypofysen til økt produksjon av FSH og LH, som igjen påvirker gonadene (ovarier og testes) til produksjon av henholdsvis østrogener (Ø) og testosteron (T). Ø og T påvirker ulike indre og ytre organer, og for gutter er det viktig at testosteron endres til dihydrotestosteron for at full utvikling skal skje. Hos jenter er det viktig at det også produseres nok androgener i ovariene (eller binyrene) for at full utvikling skal skje, både vekstmessig og mht. kroppsbehåring. For begge kjønn er østrogener avgjørende for full modning av skjelettet, vekststans og for normal bentetthet.

Utviklingen følger vanligvis en relativt fast kronologisk rekkefølge men avvik forekommer. Forsinket eller for tidlig pubertetsutvikling er hos begge kjønn tegn på mulig patologi som må utredes, men generelt er sannsynligheten for patologi størst i tilfelle sen utvikling hos jenter og tidlig utvikling hos gutter.

Vekst

I puberteten øker årlig høydetilvekst og denne pubertetskomponenten beregnes til å være omtrent 20–25 cm hos jenter og 25–30 cm hos gutter. Tidspunktet for maksimal høydetilvekst har nokså stor individuell variasjon.

kap-2-4-pubertet

Tanner stadier


Tanners tabell for jenter og gutter. Kilde: Trond Markestad. Klinisk pediatri, Bergen. Fagbokforlaget, 2003: 21.