Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
 

Dette kapittelet omhandler en del alvorlige infeksjoner/sykdomstilstander, samt generell informasjon om diagnostikk/utredning av infeksjonstilstander, antimikrobiell behandling og vaksiner. Enkelte av tilstandene som omtales er er sjeldne, andre er mer vanlig. Det er naturligvis en rekke tilstander som ikke er dekket, og det er ikke meningen at dette skal erstatte en lærebok på området.

En gjør oppmerksom på at følgende akutte infeksjoner hos barn er omtalt i Akuttveileder i pediatri, infeksjoner: