Helsestasjon og skolehelsetjeneste - Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/samfunnsmedisin-og-folkehelse/veileder-til-forskrift-om-kommunens-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten)