Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2413
 • ISBN - 978-82-8081-416-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.11.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Barrett`s øsofagus med dysplasi, behandling og oppfølging

Endoskopisk reseksjon brukes både for ytterligere diagnostikk og som behandling. Ved høygradig dysplasi (HGD) foretas lokal endoskopisk reseksjon (ER) med påfølgende radiofrekvens ablasjon (RFA) av hele Barrett`s segmentet. Ved høygradig dysplasi (HGD, Tis) og intramukosalt karsinom (T1a, mukosa) er endoskopisk behandling et alternativ til kirurgi. Rapporter fra ekspertsentra viser likeverdige resultater som etter kirurgisk behandling (57-59). Unntaksvis kan ER også utføres ved T1b uten lymfeknutemetastaser, spesielt om kirurgisk reseksjon ikke er aktuelt. Endoskopisk behandling bør gjøres ved sentra som utfører øsofaguskirurgi. ER foretas i lett sedasjon eller narkose. Det finnes to reseksjonsmetoder; endoskopisk mukosal reseksjon (EMR) og endoskopisk submukosal disseksjon (ESD), hvorav den første i hovedsak brukes. Radiofrevensablasjon (RFA) av Barrett’s slimhinne med dysplasi, spesielt høygradig dysplasi etter endoskopisk reseksjon, er godt dokumentert (60) og anbefales. Fotodynamisk behandling er ikke lenger aktuelt ved denne tilstanden. Kontroll med gastroskopi bør foretas hver 3. måned i ett år, deretter årlig.

Ved lavgradig dysplasi (LGD) bør biopsiene regranskes (referansepatolog), og om diagnosen opprettholdes bør kontroll gastroskopi gjøres hver 6. måned inntil to påfølgende negative undersøkelser (60;61). Det kan være aktuelt også å tilby pasienter med LGD behandling med RFA.

Kontroll av Barrett`s øsofagus uten dysplasi anbefales hvert 2-3. år ved lang segment Barrett`s (3 cm) og hvert 3-5. år ved kort segment (<3cm) (60;61).