Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.

Skilsmisser er vanlige i Norge. Hvis dagens årlige skilsmissefrekvenser opprettholdes, er det 40 prosent sannsynlighet for at et ekteskap blir oppløst. Samboerforhold er enda mindre stabile. Derfor er det mange barn som opplever at foreldrene går fra hverandre.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/barnas-alder-ved-foreldrenes-skilsmisse-har-betydning-for-bruk-av-antidepressiva-i-voksen-alder)