Redaksjon og referansegruppe

Redaksjon for samfunnsmedisin og folkehelse

Referansegruppe

 • Øystein Solevåg, Forum for miljø og helse
 • Astrid Grydeland Ersvik, Landsgruppen for helsesøstre
 • Per Kristian Svendsen, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Jon Bakkerud, Sosial- og helsedirektoratet
 • Pål Harald Kippenes, NORSAM/Nittedal kommune
 • Henning Mørland, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Vegard Høgli, Helse Sør-Øst RHF
 • Øivind Larsen, Insitutt for allmenn- og samfunnsmedisin UiO
 • Øystein Hetlevik, Institutt for samfunnsmedisin NTNU
 • Nils Kolstrup, Institutt for samfunnsmedisin, UiT
 • Arve Lie, STAMI
 • Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge
 • Kristian Hagestad, Fylkesmennene/Statens Helsetilsyn
(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/hvem-er-vi)