Meslingutbrudd i Europa – vær obs før reise

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Følg med på hvilke land som har utbrudd og sørg for vaksine før avreise, særlig hvis du har små barn.

Les hele artikkelen "Meslingutbrudd i Europa – vær obs før reise" på fhi.no.  

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/meslingutbrudd-i-europa-vaer-obs-for-reise)