Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av de ytre miljøfaktorene (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale forhold).

Aktuelt

Helserådet: Blir du med fortsatt?

Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

COLOURBOX7175953

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse

Resultater fra den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) som ble lansert 17. november viser en positiv utvikling i arbeidsmiljøet blant yrkesaktive i EU.

Hederspris til 30 000 «Tjukkaser»

Karl Evang-prisen for 2016 ble idag tildelt Tjukkasgjengen. Over 30 000 medlemmer deler årets pris. Sjansen er stor for at du har et medlem – eller en lokal Tjukkasgjeng der du bor.

Råd om godt inneklima

For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg.

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo)