Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av de ytre miljøfaktorene (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale forhold).

Aktuelt

Helserådet: Blir du med fortsatt?

Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

Dagslys i skolebygg

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet holdt et foredrag i Arkitektenes Hus den 26. april 2016 med tittelen "Dagslys i skolebygg"

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo)