(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo/aktuelt)