Forebygging av legionellasykdom

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo/rapporter/forebygging-av-legionellasykdom)