Inneklima i norske skoler

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo/rapporter/inneklima-i-norske-skoler)