Organisasjon og kommunehelsetjenesten

Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Mye av det praktiske arbeidet skjer i kommunene, kfr. Lov om helsetjenesten i kommunene fra 1982. Fra 2012 er arbeidet forankret i Lov om folkehelsearbeid.

Aktuelt

COLOURBOX20815588

Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Fra 2020 vil regjeringen innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

Helserådet: Blir du med fortsatt?

Som omtalt tidligere (‘Helserådet’ nr.11/17), har ‘Helserådet’ gjennom noen tid vært nedleggelsestruet etter at Folkehelseinstituttet, pga. store økonomiske innstramninger, besluttet at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

Har ikke tid til å oppdage deprimerte eldre

Hjemmesykepleierne har en unik mulighet til å oppdage eldre som begynner å bli deprimerte. Men tidspress, lite kunnskap og dårlig organisering fører til at jobben ikke gjøres.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/organisasjon-og-kommunehelsetjenesten)