(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/organisasjon-og-kommunehelsetjenesten/retningslinjer-og-veiledere/barnevaksinasjonsprogrammet)