Sosiale forskjeller i unges liv – rapport fra NOVA

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rapporter/sosiale-forskjeller-i-unges-liv-rapport-fra-nova)