(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/smittevern/kommunale-planer)