Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Helsestatistikk dreier seg om å dokumentere struktur, prosess og effekt av tiltak som har betydning for folks helse.

Aktuelt

COLOURBOX7175953

Levekår blant innvandrere i Norge 2016

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

Folkehelseprofilar 2017 er publiserte

Nye folkehelseprofilar for kommunar og bydelar er klare for nedlasting. I år inneheld profilane fire nye indikatorar. Tema er antibiotikaresistens og førebygging av infeksjonar.

Eldre og pårørende

Snart er det kreft som tar flest liv

Kreft er i ferd med å gå forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge. I sykehjem og i sju fylker er nå kreft den sykdommen som tar flest liv.

ernæring barn ho 87 61

Antall barn som dør halvert på 20 år

Langt færre barn dør i Norge i dag enn for bare 20 år siden. Medisinske framskritt, bedre teknologi og bevissthet rundt sikring av barn er hovedårsakene. NTB

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk)