Veiviser – Bolig for velferd

En digital verktøykasse utviklet primært for kommunene.

Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.

Les mer om "Veiviser – Bolig for velferd" på veiviseren.no

 

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/veiviser-bolig-for-velferd)