ADHD - Hvilket legemiddel virker best mot nedsatt konsentrasjon ved ADHD?

Søkedato: 22.04.2014
Søket er utført av Ingrid Harboe
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Pharmacotherapy for adult attention deficit hyperactivity disorder
Sist oppdatert januar 2014

BMJ Best Practice

Attention deficit hyperactivity disorder in adults
Sist oppdatert januar 2014

Attention deficit hyperactivity disorder in children
Sist oppdatert april 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD
Sist revidert: 2007

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Hyperkinetiske forstyrrelser
2007

Guidelines International Network (G-I-N)

Management of Attention Deficit Hyperactive Disorder In Children And Adolescents
2008

 

NICE Guidance

 

Attention deficit hyperactivity disorder
Publisert juli 2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

 

Treatment discontinuation with methylphenidate in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials
2013

Atypical antipsychotics for disruptive behaviour disorders in children and youths
Sept. 2012

Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents
July 2012

Amphetamines for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in adults June 2011

Bupropion for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials
2011

Efficacy of methylphenidate for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-regression analysis
2011

Se flere mulig relevante
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 Ingen relevante treff bortsett fra
Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne
2005

Slik søkte vi: Søkestrategi

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(http://www.helsebiblioteket.no/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/adhd-hvilket-legemiddel-virker-best-mot-nedsatt-konsentrasjon-ved-adhd)