Autisme - Hvilken effekt har ulike dietter på autisme?

 

Søkedato: 14. - 16.10.2014
Søket er utført av Irene W. Langengen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Autism spectrum disorder in children and adolescents: Complementary and alternative therapies
Sist oppdatert sep. 2014

Finnes et eget kapittel om glutenfri diett: Gluten-free casein-free diet

BMJ Best Practice

Ingenting om diett i kapittelet om autisme.
Sist oppdatert mar. 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Autism: The management and support of children and young people on the autism spectrum.
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Sist oppdatert i august 2013

Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on the autism spectrum.
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Sist oppdatert i juni 2012

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Gluten- and casein-free diets for autistic spectrum disorder
2008

Combined vitamin B6-magnesium treatment in autism spectrum disorder
2005

Se flere mulige relevante treff

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 302 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/autisme-hvilken-effekt-har-ulike-dietter-pa-autisme)