Bedriftshelsetjeneste - Hvilken effekt har bedriftshelsetjeneste på arbeidstakeres psykiske helse?

 

Søkedato: 20.04.15
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Søket i våre utvalgte kilder har gitt få treff som belyser problemstillingen direkte. Noen av treffene kan allikevel være relevante. For ytterligere informasjon kan det være aktuelt å se nærmere på referanselistene fra søketreff som vurderes som relevant, samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien i en annen database, for eksempel PubMed. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Ingen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær og spesialisthelsetjenesten
2009
Bedriftshelsetjeneste er ikke nevnt spesifikt, men i kapittel 4 står det om yrkesrettede tiltak.

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Promoting mental wellbeing at work
Sist oppdatert november 2009

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Interventions to improve return to work in depressed people
sist oppdatert 2014
Omtale på norsk fra Kunnskapssenteret

Workplace‐based work disability prevention interventions for workers with common mental health conditions: a review of the literature (Structured abstract)
2012
Fulltekst av artikkelen som omtales er tilgjengelig ved innlogging via Helsebiblioteket

Economic Evaluation of a Problem Solving Intervention to Prevent Recurrent Sickness Absence in Workers with Common Mental Disorders
2013

Economic evaluation of a workplace intervention for sick-listed employees with distress
2009

Flere mulig relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte
Systematisk oversikt 2014

Arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke ansattes psykiske helse
Omtale av systematisk oversikt 2014

MeSH: Occupational Health Services MeSH ID: D009786
MeSH: Mental Disorders MeSH ID: D001523

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 325 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/bedriftshelsetjeneste-hvilken-effekt-har-bedriftshelsetjenste-pa-arbeidstakeres-psykiske-helse)