Demens - Hvilke intervensjoner har effekt på kognisjon, livskvalitet, innleggelse på institusjon eller psykiatriske tilleggssymptomer ved demens i tidlig fase?

 

Søkedato: 12.06. - 13.06.2014
Søket er utført av Irene W. Langengen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of dementia
Sist oppdatert 14. januar 2014

Flere mulig relevante treff

BMJ Best Practice

Alzheimer's dementia
Sist oppdatert 24. desember 2013

Frontotemporal dementia
Sist oppdatert 15. april 2013

Vascular dementia
Sist oppdatert 18. februar 2014

Flere mulig relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National Klinisk Retningslinje: Demens
2013

National Guideline Clearinghouse

 

NICE Guidance

Dementia - Supporting people with dementia and their carers in health and social care
Sist oppdatert 2006

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Propentofylline for dementia
Sist oppdatert 15. april 2008

Memantine for dementia
Sist oppdatert 21. februar 2006

Vinpocetine for cognitive impairment and dementia
Sist oppdatert 23. januar, 2007

Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies, Parkinson's disease dementia and cognitive impairment in Parkinson's disease
Sist oppdatert 30. august 2011

Nimodipine for primary degenerative, mixed and vascular  dementia
Sist oppdatert 24. mai 2010

Galantamine for vascular cognitive impairment
Sist oppdatert 12. januar 2013

Cognitive training and cognitive rehabilitation for mild to moderate Alzheimer's disease and vascular dementia
Sist oppdatert 19. desember 2012

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
Oppdatert 2014

Botilbud til mennesker med demens
2009

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens
2011

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 306 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/demens-hvilke-intervensjoner-har-effekt-pa-kognisjon-livskvalitet-innleggelse-pa-institusjon-eller-psykiatriske-tilleggssymptomer-ved-demens-i-tidlig-fase)