E-læringskurs - Kan e-læringskurs heve kompetanse og mestringsfølelse hos helsepersonell?

 

Søkedato: 08.09.2014
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 Vi har søkt etter oppsummert forskning i alle kilder som inngår i Søketjenestens faste metode, men fant lite. Det mest relevante fant vi i Cochrane Library, se under. I dette tilfellet kan det være aktuelt å søke videre i kilder til primærlitteratur, f.eks. MEDLINE og CINAHL.

For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

Cochrane Library  (CDSR, DARE, HTA

Impact of e‐learning on nurses' and student nurses knowledge, skills, and satisfaction: a systematic review and meta‐analysis (Provisional abstract)
Fulltekst

Systematic review of effectiveness of situated e‐learning on medical and nursing education (Provisional abstract)
Fulltekst ikke tilgjengelig, må evt. bestilles fra eget bibliotek.

Flere mulig relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 296 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(http://www.helsebiblioteket.no/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/e-laeringskurs-kan-e-laeringskurs-heve-kompetanse-og-mestringsfolelse-hos-helsepersonell)