Hva er viktig for at en retningslinje blir tatt i bruk i klinisk praksis?

Hva er viktig for at en retningslinje blir tatt i bruk i klinisk praksis? Her får du en norsk oppsummering av de viktigste funnene i en oversiktsartikkel publisert i BMC Medical Informatics and Decision Making.

1. De fleste av oversiktene viser at det hjelper å kombinere flere tiltak. 

Bruk av kun en enkelt strategi eller tiltak, for eksempel påminnelser eller en undervisningsaktivitet, er mindre effektive.

2. Retningslinjenes innhold og utforming påvirker også bruk. For eksempel har retningslinjer større sjanse for å bli fulgt dersom:

  • Enkle å forstå
  • Lett kan prøves ut
  • Ikke krever spesielle ressurser

.
3. Kjennskapen helsepersonell har til retningslinjen og kunnskapen om innhold vil påvirke bruken av den.

4. Egenskaper ved pasientens sykdomstilstand ser ut til å påvirke, for eksempel komorbiditet reduserer sjansen for at retningslinjene blir fulgt.

5. Største hindre for implementering er for eksempel:

  • Mangel på støtte fra kolleger eller overordnede
  • Mangel på tilstrekkelig personale og tid

Les hele studien på Biomed Central: Factors influencing the implementation of clinical guidelines for health care professionals: A systematic meta-review, 2008

(/224511/hva-er-viktig-for-at-en-retningslinje-blir-tatt-i-bruk-i-klinisk-praksis)