Nettsteder med internasjonale retningslinjer

Helsebiblioteket har kjøpt tilgang til en rekke internasjonale organisasjoner som utarbeider, presenterer og kvalitetsvurderer retningslinjer. På denne siden finner du lenker til noen av verdens beste retningslinjesamlinger.

G-I-N 2021LOGO

Artikkelen er oppdatert 6.10.2020

 

 • Guidelines International Network (GIN)  
  Helsebiblioteket gir alt helsepersonell fri tilgang til Guidelines International Network (G-I-N), som inneholder International guideline library. Dette internasjonale retningslinjebiblioteket inneholder mer enn 6 000 retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer og nyheter fra medlemsland.

 • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)  
  NICE er en del av den nasjonale helsetjenesten for England og Wales. Den uavhengige organisasjon er ansvarlig for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for å fremme god helse og forebygge sykdom. Her kan du søke etter retningslinjer godkjent for bruk i Storbritannia.
 • Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
  SIGN har som mål å bedre kvaliteten på helsetjenestene i Skottland gjennom å utvikle nasjonale kliniske retningslinjer basert på tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Retningslinjene omfatter en rekke medisinske fagfelt.
 • New Zealand Guideline Group (NZGG)
  Var en omfattende database med kliniske retningslinjer inne en rekke medisinske fagfelt. Aktuelle retningslinjer er tilgjenglig i fulltekst via Ministry of Health NZ.

Fagspesifikke retningslinjemiljø, europeiske:

(/224519/nettsteder-med-internasjonale-retningslinjer)