Gratis tilgang til verdens største retningslinjedatabase

Helsebiblioteket gir alt helsepersonell fri tilgang til Guidelines International Network (G-I-N). Dette internasjonale retningslinjebiblioteket inneholder mer enn 5000 retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer og nyheter fra eget medlemsland.

Guidelines International Networks (G-I-N) logo
G-I-N inneholder mer enn 5000 internasjonale retningslinjer.

Artikkelen ble sist oppdatert 07.04.2014

Norge er det første land i verden som gir alle helsearbeidere fri tilgang til G-I-N – Guidelines International Network. Avtalen ble undertegnet på den årlige G-I-N-konferansen i Toronto i Canada i august 2007. Helsebiblioteket ved Øystein Eiring og Anne Hilde Røsvik deltok.

Tilgang for helsepersonell

Alt norsk helsepersonell får tilgang internasjonale retningslinjer ved å følge denne lenken:

G-I-N – Guidelines International Network

G-I-N ble grunnlagt i 2002 og har medlemsorganisasjoner i Amerika, Europa, Australia, Asia og Afrika. 

Mer enn retningslinjer

G-I-N inneholder mer enn retningslinjer, blant annet:

  • Verktøy for utvikling av retningslinjer
  • Trenings- og opplæringsressurser
  • Pasient- og forbrukertjenester
  • AGREE-verktøyet
  • Hjelp til implementering
  • Nyhetsbrev gjør det enkelt å følge med på aktivitetene

Gode søkemuligheter gjør at det er lett å finne retningslinjene du leter etter.

Pasienter bør innvolveres

G-I-N har også opprettet en egen arbeidsgruppe som utarbeider metoder for innvolvering av pasienter i arbeidet med utarbeidelse av retningslinjer. Dette er et område som har vært forsømt i retningslinjearbeid tidligere.

Nordisk samarbeid

Helsebiblioteket vil delta på den årlige G-I-N-konferansen, som i år arrangeres i Helsinki i Finland. Her vil Norge delta på et møte for å bedre G-I-N-samarbeidet i Norden, blant annet ved å gjøre retningslinjer fra alle nordiske land lett tilgjengelig for hverandre.

Norsk retningslinjedatabase

I Helsebibliotekets brukerundersøkelse fra juni 2007, kom ønsket om enkel og fri tilgang på kliniske retningslinjer på en delt førsteplass. Helsebiblioteket jobber derfor også med å utvide og forbedre den norske retningslinjesamlingen. G-I-N vil være et godt supplement på mange fagområder der vi mangler gode, oppdaterte norske retningslinjer.

For spørsmål, kontakt gjerne prosjektleder Anne Hilde Røsvik på e-post AnneHilde.Røsvik@fhi.no eller telefon 915 49 235. Helsebibliotekets redaksjon kan kontaktes på e-post redaksjonen@helsebiblioteket.no

 

(/224525/norsk-helsepersonell-far-gratis-tilgang-til-verdens-storste-retningslinjedatabase)