Hjelp til å inkludere pasienter i retningslinjearbeid

Flere kjente internasjonale retningslinjeutviklere involverer pasienter systematisk i arbeidet. Her er deres tips til hvordan få det til, samt håndbøker og veiledninger som er nødvendige underveis i arbeidet.

Sist oppdatert 4.10.2016

Det er mange måter å kartlegge pasienters behov, kunnskap og ønsker. Det kan gjøres ved hjelp av litteratursøk, informasjon fra pasientorganisasjoner, direkte involvering av pasienter i retningslinjearbeidet, pasientfokusgrupper og brukererfaringsundersøkelser. Flere organisasjoner har tatt i bruk flere av metodene. Her gir vi deg lenker til dokumenter som gir hjelp til å gjennomføre dette i egne prosjekter.

Patient and Public Involvement in Guidelines

I England og Wales er det NICE som lager de nasjonale retningslinjene. NICE inkluderer pasienter systematisk i sitt arbeid med kliniske retningslinjer. Les hvordan de gjør det i håndboken om utvikling av retningslinjer og i veiledningen til pasienter, pårørende og allmennheten:

SIGN utvikler retningslinjer for Skottland og involverer pasienter og omsorgspersoner i utviklingen slik at deres synspunkter og erfaringer kan utfylle forskning, generell kunnskap og erfaring fra helsepersonell. Les mer på deres nettside ”Identifisering av pasienter og omsorgspersoners synspunkter”:

I Tyskland har pasienter vært inkludert i retningslinjearbeid i flere år.

Erfaringer og betraktninger fra deres arbeid kan du lese her:

Guideline International Network, G-I-N, har en egen internasjonal forskningsgruppe som arbeidet for å få kunnskap om hvordan involvere pasienter. Du må være innlogget (gratis) på Helsebiblioteket for å kunne åpne denne lenken. 

(/224527/hvordan-inkludere-pasienter-retningslinjearbeid)