Lager du retningslinjer? – Nyttige kilder til hjelp

Helsebiblioteket har ingen fasit på hvordan lage gode retningslinjer. Denne artikkelen gir deg likevel verktøy og gode råd fra nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med utvikling og kvalitetsforbedring av retningslinjer.

COLOURBOX1053760
Flere kilder på Internett tilbyr hjelp til deg som arbeider med retningslinjer. Foto: Helsebiblioteket

Sist oppdatert 22.02.2019

 Internasjonal praktisk bok om utarbeidelse av retningslinjer 

Skal du utarbeide retningslinjer? Da er boka Clinical Practice Guidelines We Can Trust å anbefale. Den kan bestilles som bok eller lastes ned gratis som PDF på nettisdene til utgiveren The Institute of Medicine (IOM).

Clinical Practice Guideline Manual 

This manual summarizes the processes used by The American Academy of Family Physicians, AAFP, to produce high-quality, evidence-based guidelines.

En artikkel i Annals of internal Medicine kan også være til hjelp: Guidelines International Network: Toward International Standards for Clinical Practice Guidelines

Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer

Veilederen er utgitt i 2012 i samarbeid med flere norske offentlige etater og fagmiljø. 

AGREE Instrument - The AGREE Research Trust
Helsebiblioteket bruker AGREE instrumentet til vurdering av retningslinjer. Flere andre organisasjoner og foreninger internasjonalt bruker også dette verktøyet som er det mest anerkjente og validerte verktøyet for vurdering av retningslinjer. AGREE instrumentet anbefales også til personer eller organisasjoner som skal utvikle retningslinjer. AGREE tydeliggjør viktige elementer som bør med og aspekter som bør adresseres i prosessen med å lage retningslinjer.

GRADE - The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
GRADE er en metode for å gradere kvaliteten på evidens og styrke av anbefalinger. For mer informasjon se GRADE working group. Det finnes også kurs i GRADE På nettisdene til GRADE finnes også mulighet for å laste ned GRADEprofiler

Improving the use of research evidence in guideline development
Rapport med lenker til artikkelserie med anbefalinger om hvordan retningslinjer bør utarbeides. Anbefalingene er utarbeidet for Verdens helseorganisasjon (World Health Organisation, WHO), men er like relevante for andre organisasjoner i helsetjenesten som har ansvar for å utvikle anbefalinger som skal understøttes av forskningsbasert kunnskap.

A Guideline Developer's Handbook - Scottish Intercollegiate Guidelines Network
The SIGN group har inkludert prinsippene fra AGREE i utviklingen av retningslinjer. Dette er en nyttig håndbok for individer eller grupper som lager retningslinjer. SIGN er medlem av The AGREE Collaboration og The Guidelines International Network og arbeider også med pasientinnvolvering, implementering og informasjon.

The Guideline Development Process - National Institute for Clinical Excellence
Dette dokument beskriver i detalj prosessen "The NICE clinical guideline development process", og kan brukes som en referanse under arbeid med retningslinjer.

WHO handbook for guideline development
Denne håndboken gir veiledning til utvikling av dokumenter og publikasjoner som inneholder anbefalinger fra WHO.

The ADAPTE Collaboration
The ADAPTE Collaboration har utviklet en systematisk tilnærming i forhold til å ta i bruk retningslinjer som er produsert i et annet land med ulik organisering av helsetjenester og ulik kultur.

(/224535/utvikling-av-retningslinjer)