Hvem kvalitetsvurderer retningslinjer?

Helsebiblioteket arrangerte opplæringsdag i kvalitetsvurdering av retningslinjer 5. februar 2008. Leger og sykepleier fra hele landet deltok.

18 leger og sykepleiere deltok på Helsebibliotekets opplæringsdag med workshop. Det var deltagere fra blant annet Bodø, Stavanger, Arendal og Oslo. Noen jobbet ved sykehus og andre i privatpraksis, og det var både nyutdannede og mer erfarne helsepersonell med på opplæringen. Kurset ble omtalt i Dagens Medisin.

For å kunne begynne å evaluerere retningslinjer må deltagerne etter møtet: 

  • Levere to obligatoriske øvingsretnngslinjer
  • Motta tilbakemelding på øvingsretningslinjene
  • Få veiledning i bruk av elektronisk løsning for besvarelsen og utregning av hovedpoengsummer i AGREE-evalueringen
  • Lese den engelske og norske AGREE-manualen

13 av deltagerne er nå ferdige med opplæringen og flere av dem er i gang med evaluering av retningslinjene i Helsebibliotekets retningslinjedatabase. Bjørn Sturød er en av de første som har startet opp med evaluering. Resultatene vil bli publisert fortløpende sammen med den enkelte retningslinjen.

Ved spørsmål om prosessen eller resultatene kontakt Anne Hilde Røsvik på telefon 915 49 235 eller e-post aro@helsebiblioteket.no

 

(/224547/intensivsykepleier-og-journalist-bidrar-til-nyskapende-arbeid)