Hoste hos barn - fordypningsstoff til helsepersonell

Hva er hoste? 

Hoste er en refleksmekanisme som har til hensikt å beskytte luftveiene ved å fjerne fremmede partikler og slim. Hoste opptrer ved en rekke sykdommer. Selv om hoste kan være irriterende og av og til smertefull, er det som regel ikke anbefalt å stoppe hosten. 

Mekanismer ved hoste 

Hosterefleksen utløses ved at hostereseptorene på celler i slimhinnen reagerer på irritasjon, slim etc. Slike hostereseptorer sitter bl.a. i strupehodet, de øvre deler av luftrørene et stykke ned i lungene, øreganger og bihuler. De sender nerveimpulser til hostesentret i den forlengede marg i hjernen. Beskjed derfra gis til muskler i brystkassen, mellomgulvet m.m. Hosten starter med et raskt innpust. Stemmespalten lukkes, trykket i buk og brystkasse øker, stemmespalten åpnes plutselig og gir en kraftig luftstrøm som slynger ut slim eller fremmedlegemer. Dette kan så spyttes eller harkes ut eller, slik det ofte skjer hos barn, svelges.

Årsaker til hoste hos barn

Den hyppigste årsaken til hoste uansett alder er øvre luftveisinfeksjon (oftest virusinfeksjon). Den er ikke produktiv og varer i 1-2 uker, noen ganger lenger.1 Hoste med slimdannelse kan skyldes nedre luftveisinfeksjon som bronkitt eller lungebetennelse. Slimhosten kan vare i flere uker. Akutt innsettende hoste hos barn kan skyldes aspirert fremmedlegeme ("i vrangstrupen"). Hoste om kvelden og spesielt om natten, under og spesielt etter anstrengelse uten åpenbart pustebesvær (forlenget utpust med piping), kan være tegn på astma. Kronisk hoste kan skyldes alvorlige tilstander som astma, bronkiektasier (sykelig utvidelse av bronkiene), cystisk fibrose (CF) eller tuberkulose. Hoste i de første levemåneder er sjelden, og når det forekommer gjentatte ganger, skal alltid lege konsulteres. Hoste i denne alderen kan skyldes alvorlig sykdom som misdannelser i luftveiene, gastro-øsofageal refluks, hjertefeil eller cystisk fibrose.

Kikhoste(pertussis) skyldes bakterien B. pertussis. Den gir anfallsvise "hostekuler" med kiking ved påfølgende innpust hos ikke vaksinerte, og kan være farlig for spedbarn. Vaksinebeskyttelsen avtar fra 4-6 års alder, og derfor tilbys nå ny vaksinasjon i 2. klasse. Denne vaksinen gir  beskyttelse utover i tenårene.  Det har vært økende forekomst av kikhoste de siste 20 årene, særlig hos eldre barn og unge.2

Huskeregel om hostetyper

 • Produktiv hoste (slimhoste) - ved lungebetennelse, bronkitt
 • Tørrhoste - ved virusinfeksjon, astma, bronkiolitt
 • Gjøende hoste - ved falsk krupp (laryngitt) Anfallspreget hoste - ved fremmedlegemer, kikhoste, astma
 • Natthoste - mulig astma
 • Anstrengelseshoste - mulig astma

Behandling av hoste hos barn

Årsaken til hosten bør i den grad det er mulig identifiseres før oppstart med legemidler. Jevnlig drikke kan gjøre slimet mindre seigt og et røykfritt miljø reduserer slimhinneirritasjon. 

Klinisk erfaring tilsier at å senke innetemperatur i tillegg til å bygge opp hodeenden av sengen, kan bedre symptomene. Honning kan forsøkes hos barn over 12 måneder, men skal ikke gis til barn under ett år.3 Forskjellige mengder (ca. 1/2-2 ts), både ublandet og oppløst i væske har vært forsøkt, og kan gi lindrende effekt.

I enkelte tilfeller, som ved astma eller lungebetennelse, er det behov for behandling med reseptpliktige legemidler (astmamedisin eller antibiotika). Disse medisinene vil også hjelpe på hosten. For de fleste barn med hoste er derimot behandling med legemidler unødvendig.

Legemidler brukt ved hoste

Verken hostedempende, slimreduserende eller slimløsende medikamenter er dokumentert å ha noe mer enn en eventuell beskjeden effekt ved hostetilstander hos barn.4,5 Risikoen for bivirkninger vil derimot være tilstede, og plagen som behandles er selvbegrensende og ikke kritisk. Det anbefales derfor å være tilbakeholden med bruk av hostepreparater til barn.

 • Hostedempende: Preparater med noskapin er reseptfrie. Noskapinmikstur kan brukes til barn over to år. Reseptpliktige hostedempende midler (etylmorfin mikstur, kodein tabletter) er ikke anbefalt til barn. Ingen studier har vist at slik medisin er effektiv.1

 • Slimløsende (ekspektorantia): Miksturene som står oppført i Felleskatalogen i ATC-gruppe R05CA selges reseptfritt på apotek og brukes som lindrende mikstur ved slimhoste. Guaifenesin (Solvipect, Tussin) slimløsende mikstur er ikke lenger anbefalt til barn under 6 år. RELIS anbefaler ikke å behandle barn med slimløsende legemidler, på grunn av lite dokumentert effekt og kjente bivirkninger.6

 • Slimløsende (mukolytika): Bromheksin-mikstur er heller ikke anbefalt på grunn av allergiske reaksjoner og manglende dokumentasjon av effekt hos barn under 6 år. 6 Acetylcystein-preparater brukes bare hos barn over 6 år, spesielt ved cystisk fibrose (CF).

 • Astmamedisiner (på resept): Bronkieutvidende preparater (beta-2-reseptor agonister) og betennelsesreduserende preparater (steroider), er viktige ved behandling av astma. 

Referanser

 1. Pappas DE et al: The common cold in children: Management and prevention. UpToDate (April 2017)
 2. Folkehelseinstituttet: Kikhoste (pertussis) – veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen (10.4.2017)
 3. Oduwole O: Honey for acute cough in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 23;(12):CD007094
 4. Smith SM et al: Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 24;(11):CD001831
 5. RELIS database 2016; spm.nr. 6062: Behandling av hoste ved øvre luftveisinfeksjoner. RELIS Midt-Norge (06.06.2016).
 6. RELIS database 2016; spm.nr. 11243: Slimløsende legemidler til små barn. RELIS Vest (22.11.2016)

Fordypningsstoffet er utgitt av en tverrfaglig forfattergruppe og utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet i samråd med eksterne sakkyndige. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av brosjyrens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Forfattergruppe: N. Misvær (helsesøster, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, HiOA), H. Nordeng (farmasøyt, Farmasøytisk institutt, UiO), A.K. Brigtsen (barnelege, Barneklinikken, OUS), A.M. Brænd (helsestasjonslege, Institutt for helse og samfunn, UiO), S. Bekkevold (farmasøyt, Vitusapotek Ski Stasjonskvartalet).

Gjennomlest av: Cathrine Kjeldby-Høie, klinisk farmasøyt, Apokus. 

Revidert  utgave september 2017. Det kan siteres fra brosjyren dersom kilden oppgis.

(https://www.helsebiblioteket.no/256131/hoste-hos-barn-fordypningsstoff-til-apotek-og-helsestasjon)