Anatomisk atlas tas ut av Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har i noen år abonnert på et enkelt anatomisk atlas, beregnet på pasienter og undervisning av pasienter. Etter at vi la om til en sikrere løsning (https), fungerer ikke lenger atlaset, så vi har tatt det bort fra sidene våre.

Dette atlaset var laget som en Flash-applikasjon, og denne tekniske løsningen er ikke særlig fleksibel med hensyn til mobiltelefoner og nettbrett. 

Vi er på utkikk etter nye løsninger for et anatomisk atlas og er glade for tips. Tips kan sendes til redaksjonen@helsebiblioteket.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/261867/anatomisk-atlas-tas-ut-av-helsebiblioteket)