(/?q=5p |&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)