(/?q=Akutt respiratorisk distress syndrom&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)