(/?q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning&source=helsebiblioteket)