(/?q=Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)