Flyktninger og innvandrere

Aktuelt

Her finner du kurs i migrasjonshelse (FHI)

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om. Kursene er i hovedsak utviklet for helsepersonell, men er også åpnet for andre som arbeider med migranter.

(/Psykisk-helse/Flyktninger-og-innvandrere)