4.3.3.2 Primærforebygging ved atrieflimmer

Ulike skåringssystemer identifiserer pasienter med lav, moderat eller høy risiko for hjerneinfarkt eller TIA. Valideringer viser at CHADS2 og Framinghams risikoskår er like gode til å predikere både lav og høy risiko (308;309). Det enkleste skåringssystemet er CHADS2 (benyttes både ved primær- og sekundærforebygging).

Ved hjelp av skåringssystemet CHADS2 vurderes grad av risiko på følgende måte:

C: Hjertesvikt (chronic heart failure), H: Hypertensjon (hypertension), A: Alder >75 år (age),D: Diabetes (diabetes), S2: Hjerneinfarkt eller TIA (stroke or TIA). Det gis 2 poeng for hjerneinfarkt eller TIA, de øvrige gis det 1 poeng for (se kapittel 6.3 Risikoskår ved atrieflimmer).

Pasienter med høy risiko (2-6 poeng) har klar indikasjon for warfarin-behandling (nivå 1a). 

Pasienter med moderat risiko (1 poeng) bør også vurderes for warfarin-behandling. Effekten av warfarin-behandling versus platehemmende behandling er ikke her like stor som i høyrisikogruppen. Det er derfor spesielt viktig at den potensielle nytten vurderes mot risiko for komplikasjoner og pasientenes egne preferanser. Platehemmende behandling kan være et like godt alternativ (nivå 1a).

Pasienter med lav risiko (0 poeng) bør få profylakse med ASA (nivå 1a).

”Lone fibrillation” hos friske, yngre individer (<60 år) har imidlertid meget lav risiko for hjerneslag og trenger vanligvis ingen antitrombotisk profylakse.

Vedlegg