4.8.3 Alkohol

Anbefaling :  alkohol Grad Nivå
Høyt alkoholforbruk frarådes. B 2a

Stort inntak av alkohol øker risikoen for alle typer av hjerneslag og særlig blødninger. Det er kontroversielt om moderat forbruk beskytter. En metaanalyse indikerer at et moderat alkoholforbruk (1-2 enheter alkohol per døgn for menn og 1 enhet alkohol per døgn for kvinner) kan redusere risiko for hjerneinfarkter sammenlignet med total avholdenhet (388) (nivå 2a).

Vedlegg