Tester og skåringsverktøy

Risiko for hjerneslag ved TIA-ABCD2 skår

Pasient:
  Risikofaktor Kategori Poeng
A Age Alder ≥60 år
Alder <60 år
1
0
B Blood pressure Systolisk BT >140 mmHg eller diastolisk BT >90 mmHg
Lavere BT
1
0
C Clinical features Halvsidig lammelse
Språk/taleforstyrrelse uten lammelser
Ingen lammelser eller språkforstyrrelser
2
1
0
D Duration of symptoms >60min
10-59 min
<10 min
2
1
0
D Diabetes Diabetes tilstede
Ingen diabetes
1
0
    Total skår 0
Liten risiko: Pasienter med ABCD2-skår 0-3 har liten risiko for hjerneslag i de første dager/første uke (0-2 %). Slike pasienter kan utredes poliklinisk.
Høy risiko Pasienter med skår 4-7 har høy risiko for hjerneslag i de første dager/første uke. Ved skår 4-5 er risiko for hjerneslag i de første dager/første uke 3-5 % og ved skår 6-7 er risiko >5 %. Innleggelse som øyeblikkelig hjelp tilrås for alle TIA pasienter med skår 4-7.