Forside  3 Forekomst  

3 Forekomst

3.6 Forekomst av ROP-lidelser blant innsatte i fengsel

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Omfanget av ruslidelser er høyt blant straffedømte i vestlige land – Norge inkludert. Over halvparten av innsatte har alvorlig rusmiddelmisbruk (Friestad and Hansen, 2004). Det er også vist høy andel med psykisk lidelse og spesielt alvorlig personlighetsforstyrrelse blant innsatte i fengsel (Gamman and Linaker, 2000, Langeveld and Melhus, 2004). I USA og Storbritannia er det funnet at fengselsinnsatte har to til fire ganger oftere psykotiske lidelser og alvorlig depresjon enn normalbefolkningen, og ti ganger oftere antisosiale personlighetstrekk (Fazel and Danesh, 2002). En studie av Friestad og Kjelsberg, 2009 viser høy forekomst av AD/HD og personlighetsforstyrrelser. Hammerlin og Kristoffersen, 1998 viser at mange innsatte har angstproblemer. Rasmussen et al., 2001 viser også til høy forekomst av AD/HD.